Contact


Address: Blvd. ASNOM no. 60-2/2, municipality Aerodorm, near Hotel Russia.
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
E-mail:  nvolastovica@yahoo.com

Содржината на оваа платформа не секогаш ги одразува погледите или ставовите на мисијата на ОБСЕ во Скопје

КОНТАКТ

Адреса:

Бул: АСНОМ бр.60 Аеродром, Скопје Република Македонија


Телефон:

+389 78 442 794;

+389 75 280 299;

+389 78 450 406