Добредојдовте во Е центарот за поддршка на лица со попреченост и нивните семејства. Тука ја претвараме “ПОПРЕЧЕНОСТА ВО МОЖНОСТИ“

Предучилишни деца


Услуга за проценка на способност: Процесот на проценка вклучува одредување на индивидуалните способности и потреби на детето, за разлика од традиционалното тестирање кое го категоризира детето.

Услуга за рана интервенција: Оваа услуга вклучува виртуелна проценка и стимулација на психомоторниот развој на деца од 0 до 3 години со активно учество на родителите.

Обуки за деца со попреченост од училишна возраст

Обуки за деца со попреченост од предучилишна возраст

Име на оваа категорија

Училишни деца


Е-поддршка на децата и наставниците во инклузивните училишта, преку развој на различни алтернативни форми на соработка (индивидуална и групна работа со деца во наставни и воннаставни активности со користење на платформа за далечинско учење).

Обуки за деца со попреченост од училишна возраст

Обуки за деца со попреченост од предучилишна возраст

Име на оваа категорија

Поддршка за родители


Услугата за поддршка на родители е насочена кон зајакнување на родителските капацитети за поуспешно прифаќање на состојбата на детето, што е важен фактор за подобрување на интеракцијата родител-дете и развој на потенцијалите на детето.

Обуки за деца со попреченост од предучилишна возраст

Обуки за деца со попреченост од предучилишна возраст

Име на оваа категорија

Обуки за млади и возрасни


Кариерниот развој преку виртуелни обуки ја чувствува и негува одговорноста и професионализмот во давањето на тренинзи за личен и професионален развој.

Нашите специјализирани консултанти и обучувачи даваат сигурност дека вештините и знаењето се релевантни и применливи во различни работни средини.

Обуки за млади и возрасни

Обуки за деца со попреченост од предучилишна возраст

Име на оваа категорија

Поддршка на институции


Duis lacus tellus, mattis in eleifend tincidunt, interdum eget arcu. Donec ornar ac ante imperdiet pretium. Fusce odio nisi, iaculis sed congue vel, egestas sed mi. Sed vehicula, ipsum nec scelerisque ornare, urna ligula tempor lacus, nec aliquet erat lorem nec augue. Vestibulum eleifend velit a ligula ultricies, a pellentesque nisl pellentesque.

Обуки за деца со попреченост од училишна возраст

Обуки за деца со попреченост од предучилишна возраст

Име на оваа категорија

Together we create a world in which the people with different abilities are fully accepted, respected and involved in all aspect of life. Join us in "Turning disabilities into possibilities". 

Содржината на оваа платформа не секогаш ги одразува погледите или ставовите на мисијата на ОБСЕ во Скопје

КОНТАКТ

Адреса:

Бул: АСНОМ бр.60 Аеродром, Скопје Република Македонија


Телефон:

+389 78 442 794;

+389 75 280 299;

+389 78 450 406