Контакт


Адреса: Бул. АСНОМ бр. 60-2/2, населба Аеродром, во близина на хотел Русија.
1000 Скопје
Република Северна Македонија
E-mail адреса:  nvolastovica@yahoo.com
Матичен број на правното лице: 5705665
Даночен број на правното лице: 4030002462266

Содржината на оваа платформа не секогаш ги одразува погледите или ставовите на мисијата на ОБСЕ во Скопје

КОНТАКТ

Адреса:

Бул: АСНОМ бр.60 Аеродром, Скопје Република Македонија


Телефон:

+389 78 442 794;

+389 75 280 299;

+389 78 450 406